Đang tải...

Die alten Glasgemälde in der ehemaligen Burgkapelle : jetzigen Pfarrkirche zu Ehrenstein

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Oidtmann, Heinrich
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Düsseldorf : Schwann , 1896
Ghi chú tác giả:Heinrich Oidtmann
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Zeitschrift für christliche Kunst ; 9.1896.
Mô tả vật lý:S. 65-80