טוען...

Le vitrail de Charlemagne à Chartres et les reliques du trésor de la cathédrale :

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Lautier, Claudine
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Namur : Société Archéologique , 2004
הערות המחבר:Claudine Lautier
תיאור
תאור פריט:Aus: Actes du colloque "Autour de Hugo d'Oignies" / hrsg. von Robert Didier. 2004.
תיאור פיזי:S. 229-240