تحميل...

L'apport de l'expérimentation du traité d'Antoine de Pise à la connaissance du vitrail médiéval :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Lautier, Claudine
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Bern ; Frankfurt am Main ; Berlin ; Wien [u.a.] : Lang , 2008
ملاحظات المؤلف:Claudine Lautier
الوصف
وصف المادة:Aus: Le vitrail et les traités du Moyen Âge à nos jours : ... Tours 3 - 7 juillet 2006 / hrsg. Karine Boulanger.
وصف مادي:S. 75-96