טוען...

Le vitrail néoroman en Auvergne : Das neoromanische Kirchenfesnter in der Auvergne

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Luneau, Jean-François
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Clermont-Ferrand : Alliance Univ. d'Auvergne , 2004
הערות המחבר:Jean-François Luneau
תיאור
תאור פריט:Aus: Le vitrail roman et les arts de la couleur : nouvelles approches sur le vitrail du XIIe siècle / éd. sous la dir. de Jean-François Luneau. 2004.
תיאור פיזי:S. 183-198 Ill.