Đang tải...

Función simbólica de la luz en la architectura espanola del siglo XVI :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Nieto Alcaide, Víctor Manuel
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Universidad Complutense de Madrid , 1973
Ghi chú tác giả:Victor Nieto Alcaide
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Revista de la Universidad Complutense ; 22.1973, Heft 86.
Mô tả vật lý:S. 115-132