Trích dẫn APA

Molinier, E. (1891). Les Vitraux. Paris: Quantin.

Trích dẫn kiểu Chicago

Molinier, Émile. Les Vitraux. Paris: Quantin, 1891.

Trích dẫn MLA

Molinier, Émile. Les Vitraux. Paris: Quantin, 1891.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.