Đang tải...

Les vitraux de l'ancienne abbaye de Garcy, département de Seine-et-Oise :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Magne, Lucien
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Versailles : Departement de Seine-et-Oise , 1887
Ghi chú tác giả:Lucien Magne
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Commission des antiqués et des arts ; 7.1887.
Mô tả vật lý:S. 75-88