Đang tải...

Elisabeth Pillet, Le vitrail à Paris au XIXe siècle : [Rezension]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Luneau, Jean-François
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Ed. Ophrys , 2011
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Rezension von:: Le vitrail à Paris au XIXe siècle
Ghi chú tác giả:Jean-François Luneau
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Revue de l'art / Ministère de l'Education Nationale, de la Recherche et de la Technologie ; Centre National de la Recherche Scientifique (Hrsg.). 172.2011.
Mô tả vật lý:S. 77