Trích dẫn APA

Schneider, J. (1978). Louis Grodecki, Le Vitrail Roman: [Rezension]. Zürich: Schwegler.

Trích dẫn kiểu Chicago

Schneider, Jenny. Louis Grodecki, Le Vitrail Roman: [Rezension]. Zürich: Schwegler, 1978.

Trích dẫn MLA

Schneider, Jenny. Louis Grodecki, Le Vitrail Roman: [Rezension]. Zürich: Schwegler, 1978.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.