تحميل...

Apôtres et Prophètes au Credo en Alsace et Lorraine: peinture murale et vitrail, Moyen Âge et Renaissance :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Inguenaud, Virginie
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Besançon : Asprodic , 1993
ملاحظات المؤلف:Inguenaud, Virginie
الوصف
وصف المادة:Aus: Pensée, image & communication en Europe médiévale : à propos des stalles de Saint-Claude / [dir. de la publ. Pierre Lacroix ...]. 1993.
وصف مادي:S. 131-134