تحميل...

La représentation des métiers du textile et de la fourrure dans les vitraux français au XIIIe siècle :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Lecocq, Hélène
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Bruxelles : Université libre de Bruxelles , 2004
ملاحظات المؤلف:Hélène Lecocq
الوصف
وصف المادة:Aus: Annales d'histoire de l'art et d'archéologie / publ. de la Section d'Histoire de l'Art et d'Archéologie de l'Université Libre de Bruxelles. 26. 2004.
وصف مادي:S. 31-50