Đang tải...

La Bible du roi : Daniel et Ézéchiel dans les Bibles moralisées et les vitraux de la Sainte Chapelle

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Lini, Gabriella
Grossenbacher, Maya (Tác giả)
Christe, Yves (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Milano : Silvana Ed. , 2000
Ghi chú tác giả:Gabriella Lini ; Maya Grossenbacher ; Yves Christe
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Arte medievale : periodico internazionale di critica dell'arte medievale / Istituto della Enciclopedia Italiana (Hrsg.). 14.2000, Heft 1-2.
Mô tả vật lý:S. 73-99