Trích dẫn APA

Westermann-Angerhausen, H. (2016). Stoff-Hierarchien in der Schedula Diversarum Artium: Aktuelle Re-Lektüren. Petersberg: Michael Imhof Verlag.

Trích dẫn kiểu Chicago

Westermann-Angerhausen, Hiltrud. Stoff-Hierarchien in Der Schedula Diversarum Artium: Aktuelle Re-Lektüren. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2016.

Trích dẫn MLA

Westermann-Angerhausen, Hiltrud. Stoff-Hierarchien in Der Schedula Diversarum Artium: Aktuelle Re-Lektüren. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.