Đang tải...

Stoff-Hierarchien in der Schedula Diversarum Artium : Aktuelle Re-Lektüren

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Westermann-Angerhausen, Hiltrud
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Petersberg : Michael Imhof Verlag , 2016
Ghi chú tác giả:Hiltrud Westermann-Angerhausen
Miêu tả
Mô tả sách:Aus: Licht(t)räume : Festschrift für Brigitte Kurmann-Schwarz zum 65. Geburtstag / herausgegeben von Katharina Georgi, Barbara von Orelli-Messerli, Eva Scheiwiller-Lorber, Angela Schiffhauer. 2016.
Mô tả vật lý:S. 241-247