טוען...

Les vitraux de la cathédrale de Clermont-Ferrand : État de la question

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Luneau, Jean-François
פורמט: ספר
שפה:French
יצא לאור: Paris : Société Française d'Archéologie, Musée des Monuments Français , 2003
הערות המחבר:Jean-François Luneau
תיאור
תאור פריט:Aus: Basse-Auvergne, Grande Limagne / hrsg. von Société Française d'Archéologie, Congrès Archéologique de France. 158.2003.
תיאור פיזי:S. 153-157