Trích dẫn APA

Lautier, C. (2013). Les restaurations de vitraux. Strasbourg: Nuée Bleue.

Trích dẫn kiểu Chicago

Lautier, Claudine. Les Restaurations De Vitraux. Strasbourg: Nuée Bleue, 2013.

Trích dẫn MLA

Lautier, Claudine. Les Restaurations De Vitraux. Strasbourg: Nuée Bleue, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.