Đang tải...

Alexandre Lenoir et la Renaissance française :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bresc-Bautier, Geneviève (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Musée du Louvre , 2016
Ghi chú tác giả:Geneviève Bresc-Bautier
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdruck aus: Un Musée révolutionnaire : le musée des monuments français d'Alexandre Lenoir . - Paris : Museé du Louvre. - 2016, Seiten 170-187.
Mô tả vật lý:Seiten 170-187 Illustrationen