Đang tải...

En Heraldisk Glasmalning fran Tidig Vasatid :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ugglas, Carl R. af (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Danish
Được phát hành: Kopenhagen : Nordisk numismatisk årsskrift , 1941
Ghi chú tác giả:Ugglas
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdruck aus: Nordisk numismatisk årsskrift. - Kopenhagen : Nordisk numismatisk årsskrift. - 1941, Seiten 185-195.
Mô tả vật lý:Seiten 185-195 Illustrationen