Đang tải...

Le vitrail à l'ère industrielle (1830-1914) :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Luneau, Jean-François (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Éd. du Patrimoine , 2014
Ghi chú tác giả:Jean-François Luneau
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdruck aus: Vitrail : Ve - XXIe siècle / hrsg. von Michel Hérold. - Paris : Éd. du Patrimoine, 2014. - Seiten 323-351.
Mô tả vật lý:Seiten 323-351 Illustrationen