Đang tải...

À la recherche du vitrail art nouveau (1889-1914) :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Hérold, Michel (Tác giả, VerfasserIn)
Luneau, Jean-François (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Éd. du Patrimoine , 2014
Ghi chú tác giả:Michel Hérold, Jean-François Luneau
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdruck aus: Vitrail : Ve - XXIe siècle / hrsg. von Michel Hérold. - Paris : Éd. du Patrimoine, 2014. - Seiten 371-407.
Mô tả vật lý:Seiten 371-407 Illustrationen