Đang tải...

Jugendstilfenster in Deutschland

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Remmert, Erhard (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Weingarten : Kunstverl. Weingarten , 1988
Phiên bản:2. Aufl.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Erhard Remmert
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. 231 - 235
Mô tả vật lý:239 S 261 Abb. (farb.) 29 cm
số ISBN:3817020015