Đang tải...

Verre et fenêtre de l'antiquité au XVIIIe siècle; actes du premier colloque international de l'Association Verre & Histoire (Paris - La Defense, Versailles, 13 - 14 - 15 octobre 2005)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Verre & Histoire
Tác giả khác: Lagabrielle, Sophie (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris Verre et Histoire 2009
Loạt:Les cahiers de verre & histoire 1
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:VII, 226 S. Ill., graph. Darst.
số ISBN:9782953393804