Đang tải...

Les panneaux de vitrail isolés : ... Zurich 2008 = Die Einzelscheibe = The single stained-glass panel

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Vitrocentre Romont
Tác giả khác: Sauterel, Valérie (Biên tập viên, Hrsg.)
Trümpler, Stefan (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
German
English
Được phát hành: Bern ; Berlin ; Frankfurt am Main ; Wien [u.a.] : Lang , 2010
Loạt:Actes du ... colloque international du Corpus Vitrearum 24.2008
Publications du Vitrocentre Romont
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:textes réunis par Valérie Sauterel ...
Miêu tả
Mô tả sách:Beitr. teilw. franz., teilw. dt., teilw. engl
Mô tả vật lý:268 S. zahlr. Ill., Kt. 270 mm x 200 mm
số ISBN:9783034305006