Đang tải...

Marc Chagall : vitraux et sculptures; Musée National Message Biblique Marc Chagall, Nice, 7 juillet - 8 oct. 1984

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Forestier, Sylvie (Bearb.)
Tác giả của công ty: Musée National Message Biblique Marc Chagall
Tác giả khác: Chagall, Marc (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Ed. de la Réunion des Musées Nationaux , 1984
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:[le cat. a été red. par Sylvie Forestier]
Miêu tả
Mô tả vật lý:111 S. zahlr. Ill.
số ISBN:2711802744