Đang tải...

Naissance de la verrerie moderne : XIIe - XVIe siècles; aspects économiques, techniques et humains

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Philippe, Michel (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Turnhout : Brepols , 1998
Loạt:De diversis artibus 38 = N.S. 1
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Michel Philippe
Miêu tả
Mô tả vật lý:462 S. Ill., Kt.
số ISBN:2503507387