Trích dẫn APA

Chagall, M., & Leymarie, J. (1981). Die Glasfenster von Jerusalem (3. Aufl.). Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien: Herder.

Trích dẫn kiểu Chicago

Chagall, Marc, và Jean Leymarie. Die Glasfenster Von Jerusalem. 3. Aufl. Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien: Herder, 1981.

Trích dẫn MLA

Chagall, Marc, và Jean Leymarie. Die Glasfenster Von Jerusalem. 3. Aufl. Freiburg im Breisgau ; Basel ; Wien: Herder, 1981.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.