Đang tải...

La vidriera española : del gótico al siglo XXI; sala de exposiciones de la Fundación Santander Central Hispano del 17 de mayo al 15 de julio de 2001

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: [Madrid] : BSCH Fundación [u.a.] , [20]01
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:[textos: Víctor Nieto Alcaide; Joan Vila-Grau; Pere Valldepérez]
Miêu tả
Mô tả sách:Catalog of an exhibition held at the Sala de Exposiciones de la Fundación Santander Central Hispano, Madrid, May 17-July 15, 2001
Includes bibliographical references (p. 251-254)
Mô tả vật lý:254 S. zahlr. Ill.
số ISBN:8489913250