تحميل...

Vitraux du XXe siècle dans l'Indre le choix de la modernité; Centre

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
مؤلفون آخرون: Geneste, Olivier, Cantalupo, Thierry (المصور), Thibaut, Pierre (المصور), Guérid, Myriam
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: [Paris] Inventaire Général du Patrimoine Culturel 2012
Lyon Éd. Lieux Dits 2012
سلاسل:Images du patrimoine 274 : Centre
الموضوعات:
الوصول للمادة أونلاين:Inhaltsverzeichnis
الوصف
وصف مادي:96 S. überw. Ill., graph. Darst., Kt.
ردمك:9782362190513