Đang tải...

Vitraux du XXe siècle dans l'Indre le choix de la modernité; Centre

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Geneste, Olivier, Cantalupo, Thierry (Người vẽ tranh minh họa), Thibaut, Pierre (Người vẽ tranh minh họa), Guérid, Myriam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: [Paris] Inventaire Général du Patrimoine Culturel 2012
Lyon Éd. Lieux Dits 2012
Loạt:Images du patrimoine 274 : Centre
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Miêu tả
Mô tả vật lý:96 S. überw. Ill., graph. Darst., Kt.
số ISBN:9782362190513