Đang tải...

Conservación de vidrieras históricas : análisis y diagnóstico de su deterioro; restauración; actas de la reunión; seminario organizado por The Getty Conservation Institute ... Santander, España, 4 - 8 de julio de 1994; [memoria del Seminario en Conservación de Vidrieras Históricas]

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Corzo, Miguel Angel (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LosAngeles [1997]
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Erscheint auch als: Conservación de vidrieras históricas
Elektronische Reproduktion: Conservación de vidrieras históricas
Ghi chú tác giả:[Miguel Angel Corzo coord.]
Miêu tả
Mô tả vật lý:225 S. zahlr. Ill., graph. Darst.
số ISBN:0892364920