Đang tải...

Strukturanalyse der mittelalterlichen Bilderzählung : ein Beitrag zur kunsthistorischen Erzählforschung

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Karpf, Jutta (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Marburg : Jonas-Verl. , 1994
Loạt:Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte 12
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Jutta Karpf
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. 93 - 95
Mô tả vật lý:95 S. zahlr. Ill. 24 cm
số ISBN:389445170X