Đang tải...

Corpi in controluce : un itinerario di fede nelle vetrate della cattedrale di Chartres

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Xuất bản năm:Rivista liturgica 89(2002), 1, Seite 119-126
Tác giả chính: Negruzzo, Simona
Định dạng: Bài viết
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: 2002
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:In: Rivista liturgica