Đang tải...

Ny dansk glaskunst : [die Ausstellung wird vom 24. September - 27 November im Centre International du Vitrail in Chartres, in der Ny Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen und im Musikhaus in Århus gezeigt werden] = Le nouvel art verrier du Danemark = Die neue dänische Glaskunst

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Centre International du Vitrail
Tác giả khác: Hebsgaard, Per S.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Danish
French
English
German
Được phát hành: Hebsgaard 1988
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Per Steen Hebsgaard
Miêu tả
Mô tả sách:Text dän., franz., engl., dt
số ISBN:8774520873