Trích dẫn APA

Nagy, J., & Harangozo, V. (2016). Die Kőszeger Herz-Jesu-Pfarrkirche. Szombathely: Martinus Kiadó GBH-HU.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nagy, József, và Vilmos Harangozo. Die Kőszeger Herz-Jesu-Pfarrkirche. Szombathely: Martinus Kiadó GBH-HU, 2016.

Trích dẫn MLA

Nagy, József, và Vilmos Harangozo. Die Kőszeger Herz-Jesu-Pfarrkirche. Szombathely: Martinus Kiadó GBH-HU, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.