Đang tải...

L' invention partagée : élaboration plurielle dans les arts visuels (XIIIe - XXIe siècle)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Centre d'histoire espaces et cultures (Herausgebendes Organ)
Tác giả khác: Riviale, Laurence (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Luneau, Jean-François (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
English
Được phát hành: Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise Pascal , [avril 2019]
Loạt:Histoires croisées
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Centre d'histoire espaces et cultures ; dirigé par Laurence Riviale et Jean-François Luneau
Miêu tả
Mô tả sách:Mit mehreren Aufsätze in englisch
Mô tả vật lý:369 Seiten Illustrationen
số ISBN:9782845168473