Đang tải...

Écrit sur du verre : réflexions sur la rôle et la fonction du texte dans les vitraux historiés du XVIe siècle français

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Riviale, Laurence (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: York : The British committee of the Corpus Vitrearum Medii Aevi , 2014
Ghi chú tác giả:Laurence Riviale
Miêu tả
Mô tả sách:Sonderdruck aus: Word and Image / The British committee of the Corpus Vitrearum Medii Aevi (Hrsg.). - York, 2014, Seiten 78-81.
Mô tả vật lý:Seiten 78-81 Illustrationen