تحميل...

Recherches sur les anciens vitraux incolores :

محفوظ في:
التفاصيل البيبلوغرافية
المؤلف الرئيسي: Amé, Emile (مؤلف, VerfasserIn)
التنسيق: كتاب
اللغة:French
منشور في: Auxerre : Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne (Auxerre) , 1853
ملاحظات المؤلف:Emile Amé
الوصف
وصف المادة:Sonderdruck aus: Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yvonne. – Auxerre, 1853, Seiten 243-252
وصف مادي:Seiten 243-252 Illustrationen