Đang tải...

Goffredo Gaeta : arte sacra a Rimini : opere in Santa Maria "Mater Ecclesiae"

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gaeta, Goffredo (KünstlerIn)
Tác giả khác: Gaudenzi, Emanuele (VerfasserIn von ergänzendem Text)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Italian
Được phát hành: Roma : Artemide , [2019]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Emanuele Gaudenzi
Miêu tả
Mô tả sách:Bound
Mô tả vật lý:127 Seiten 31 cm
số ISBN:9788875752750