Trích dẫn APA

Chagall, M., & Biezunski, E. (2020). Chagall, le passeur de lumière. Metz: Éditions du Centre Pompidou-Metz.

Trích dẫn kiểu Chicago

Chagall, Marc, và Elia Biezunski. Chagall, Le Passeur De Lumière. Metz: Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2020.

Trích dẫn MLA

Chagall, Marc, và Elia Biezunski. Chagall, Le Passeur De Lumière. Metz: Éditions du Centre Pompidou-Metz, 2020.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.