Đang tải...

Chagall, le passeur de lumière :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chagall, Marc (KünstlerIn)
Nhiều tác giả của công ty: Centre Pompidou-Metz (Gastgebende Institution, Herausgebendes Organ)
Musée national message biblique Marc Chagall (Gastgebende Institution)
Tác giả khác: Biezunski, Elia (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Metz : Éditions du Centre Pompidou-Metz , [2020]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:sous la direction d'Elia Biezunski ; avec le concours de Bénédicte Duvernay
Miêu tả
Mô tả sách:Catalog of an itinerant exhibition held at the Centre Pompidou-Metz, Metz, France, November 21, 2020-April 26, 2021, and at the Musée national Marc Chagall, Nice, France, April 24-September 20, 2021
Marc Chagall (1887-1985)
Includes bibliographical references (pages 195-197)
Mô tả vật lý:216 Seiten Illustrationen 32 cm
số ISBN:9782359830606