Đang tải...

Georg Meistermann : die Kirchenfenster

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Meistermann, Georg (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Freiburg im Breisgau [u.a.] : Herder , 1986
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Karl Ruhrberg
Miêu tả
Mô tả sách:Enth. u.a.: Harmonie aus Kontrasten - zum malerischen Werk Georg Meistermanns / Karl Ruhrberg. Meistermanns Glasfenster im sakralen Raum / Friedhelm Hofmann
Mô tả vật lý:144 S. zahlr. Ill.
số ISBN:3451208164