Đang tải...

Münchner Gotik im Freisinger Diözesanmuseum

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Hahn, Sylvia (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Regensburg : Schnell und Steiner , 1999
Phiên bản:1. Aufl.
Loạt:Kataloge und Schriften / Diözesanmuseum für christliche Kunst des Erzbistums München und Freising 21
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Münchner Gotik im Freisinger Diözesanmuseum
Ghi chú tác giả:Peter B. Steiner
Miêu tả
Mô tả vật lý:224 S zahlr. Ill 24 cm
số ISBN:3795412323