Đang tải...

Spiegel der Seligkeit : privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter ; [Katalog zur Ausstellung "Spiegel der Seligkeit. Sakrale Kunst im Spätmittelalter"], Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, 31. Mai bis 8. Oktober 2000, verlängert bis 22. Oktober 2000

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Kammel, Frank Matthias (Người cộng sự, MitwirkendeR)
Großmann, G. Ulrich (Biên tập viên, HerausgeberIn)
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:German
Được phát hành: Nürnberg : Verl. des Germanischen Nationalmuseums , 2000
Phiên bản:2., verb. Aufl.
Loạt:Ausstellungskataloge des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Các quyển sách có liên quan:Rezension: [Rezension von: Spiegel der Seligkeit - Privates Bild und Frömmigkeit im Spätmittelalter]
Ghi chú tác giả:[Hrsg.: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg. G. Ulrich Großmann. Ausstellungskonzept und Katalog: Frank Matthias Kammel]
Miêu tả
Mô tả sách:Literaturverz. S. 426 - 439
Mô tả vật lý:448 S. zahlr. Ill. 27 cm
số ISBN:3926982667