Đang tải...

Herb Schiffer : Maniera Simbolica

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich
Ausstellung Herb Schiffer - Maniera Simbolica
Tác giả khác: Schiffer, Herb (Người vẽ tranh minh họa)
Nestler, Iris (Biên tập viên, Hrsg.)
Haße, Christine
Định dạng: Hội nghị đang tiến hành Sách
Ngôn ngữ:German
English
French
Italian
Được phát hành: Linnich : Deutsches Glasmalerei-Museum , 2003
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Deutsches Glasmalerei-Museum ... Mit Beitr. von Christine Haße ... [Ausstellung: Iris Nestler ...]
Miêu tả
Mô tả sách:Text dt., engl., franz. und ital
Mô tả vật lý:108 S zahlr. Ill 30 cm
số ISBN:3980604543