Đang tải...

Litwa i Polska : dziedzictwo sztuki sakralnej

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Boberski, Wojciech (Người phỏng theo)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Polish
Được phát hành: Warszawa : Wydawn. "DiG" , 2004
Phiên bản:Wyd. 1
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Pod red. Wojciecha Boberskiego i Małgorzaty Omilanowskiej
Miêu tả
Mô tả vật lý:266 S Ill., Notenbeisp 25 cm
số ISBN:8371812825