Đang tải...

Troyes : la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Balcon, Sylvie
Philippot, Jacques (Người vẽ tranh minh họa)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:French
Được phát hành: Paris : Monum, Éd. du Patrimoine , 2001
Loạt:Cathédrales de France Troyes
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:par Sylvie Balcon. Photographies de Jacques Philippot
Miêu tả
Mô tả sách:Nebent.: La cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Troyes.
Mô tả vật lý:63 S. überw. Ill. 8[grad]
số ISBN:2858226156