Đang tải...

Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851 - 1955

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fuchs, Helene
Tác giả khác: Fuchs, Helen
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:Swedish
German
Được phát hành: Lund : Lunds Universitet, Institutionen för konst- och musikvetenskap , 2005
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Helen Fuchs
Miêu tả
Mô tả vật lý:242 S Ill
số ISBN:916286677X