Đang tải...

Vitráže na Slovensku :

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Pamiatkový Úrad Slovenskej Republiky
Tác giả khác: Cónová, Ilona (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Slovak
Được phát hành: Bratislava : Slovart , 2006
Phiên bản:1., slovenské vyd
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:[zost. Ilona Cónová ...]
Miêu tả
Mô tả vật lý:359 S zahlr. Ill., graph. Darst
số ISBN:9788080852153
8080852154