Trích dẫn APA

Chagall, M., Forestier, S., Hazan-Brunet, N., Jarrassé, D., Marq, B., Meyer, M., & Lyon, H. (2016). Marc Chagall: Die Glasfenster (Deutschsprachige Ausgabe.). Stuttgart: Belser.

Trích dẫn kiểu Chicago

Chagall, Marc, Sylvie Forestier, Nathalie Hazan-Brunet, Dominique Jarrassé, Benoît Marq, Meret Meyer, và Hortense Lyon. Marc Chagall: Die Glasfenster. Deutschsprachige Ausgabe. Stuttgart: Belser, 2016.

Trích dẫn MLA

Chagall, Marc, et al. Marc Chagall: Die Glasfenster. Deutschsprachige Ausgabe. Stuttgart: Belser, 2016.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.