Đang tải...

Madhusūdanaśarmmaṇā Vidyāvācaspatinā praṇīte Brahmavijñāna-śāstre Ahorātravādaḥ

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Madhusūdana Śarmā (Tác giả)
Tác giả khác: Ṭhakkura, Ādyādatta (Biên tập viên, Hrsg.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Navalakiśorapresa , 1926
Phiên bản:1. āvṛttiḥ
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Ādyādattaṭhakkureṇa saṃśodhya prakāśitaḥ
Provenance:Universitätsbibliothek Tübingen
Miêu tả
Mô tả sách:Teilausg. (9) von Brahmavijñāna-śāstra. - In Devanagari-Schr., Sanskrit
Mô tả vật lý:4, 2, 57 S. Ill.